Εταιρεία
  Νέα
  Προϊόντα
  Λεξικό όρων
  Links
  Επικοινωνία
 
Παραγγελία
Συμπληρώστε εδώ τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προϊόντα μας.
 
 
Προστασία Κτηρίων
Remmers KSE 100
Στερεωτικό πέτρας, κονιαμάτων, κεραμικών αρχιτεκτονικών στοιχείων με βάση τους εστέρες του πυριτικού οξέος.

Funcosil®
Ενισχυτικό πέτρας 100

Ενισχυτικό λίθων με βάση τους εστέρες του πυριτικού οξέος , μικρού στερεού περιεχομένου : 10% (ήπια ενίσχυση)

Ιδιότητες


Το Funcosil® Ενισχυτικό πέτρας 100, αντιδρά με το νερό που υπάρχει στο πορώδες της πέτρας ή με την υγρασία της ατμόσφαιρας σύμφωνα με την αντίδραση:
n Si(C2H5O)4 + 4nH2O  → nSi(OH)4 + 4nC2H5OH ↑

nSi(OH)4 → (SiO2)n + 2nH2O
Κατά την διάρκεια της αντίδρασης παράγετε άμορφο ένυδρο οξείδιο του πυριτίου (SiO2 aq, silica gel) το οποίο εναποτίθεται με την μορφή συνδετικού. Το παραγόμενο SiO2 αντικαθιστά το αρχικό συνδετικό που καταστράφηκε από την διάβρωση.
Η ταχύτητα της αντίδρασης   εξαρτάται  από την θερμοκρασία και την υγρασία. Σε κανονικές συνθήκες (20° C , 50% RH ) η εναπόθεση ολοκληρώνεται μετά από τρεις εβδομάδες. Περίπου 100g άμορφου οξειδίου του πυριτίου εναποτίθονται από 1 L  Funcosil® Ενισχυτικό πέτρας 100.

Συνολικά οι ιδιότητες του Funcosil® Ενισχυτικό πέτρας 100, περιγράφονται ως εξής:

- Μικρό στερεό περιεχόμενο, περίπου 10%
- Σύστημα ενός συστατικού- αξιόπιστο και εύκολο στη εφαρμογή
- Περιέχει ουδέτερους καταλύτες
- Μεγάλη διεισδυτική ικανότητα μέχρι τον πυρήνα του λίθου
- Υψηλή αντοχή στην διάβρωση, σταθερό στην ακτινοβολία UV
- Δημιουργεί ένα εσωτερικό φράγμα που δεν επιτρέπει την είσοδο όξινων ατμοσφαιρικών ρύπων
- Επιτρέπει την συνάφεια του φυσικού λίθου σε πιθανά υπερκείμενα στρώματα κονιάματος.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος
 
Εστέρας του πυριτικού οξέος                            20% κατά βάρος
Καταλύτης                                                         ουδέτερος
Πυκνότητα στους 20° C                                     0.79 Kg/L
Χρώμα                                                               διαφανές, ελαφρώς υποκίτρινο
Οσμή                                                                  τυπική

Χαρακτηριστικά του προϊόντος μετά την εφαρμογή

Ποσότητα παραγόμενου SiO2                            περίπου 100g/L
Αλλά προϊόντα της αντίδρασης                          Αιθανόλη (εξατμίζετε)


Πεδίο εφαρμογής

Ως ήπιο στερεωτικό το Funcosil® Ενισχυτικό πέτρας 100, είναι κατάλληλο για την ενίσχυση λίθων με μεγάλο πορώδες και μικρές μηχανικές αντοχές όπως π.χ. οι ψαμμίτες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την ενίσχυση ιστορικών επιχρισμάτων και αρμών.
Για λίθους με αργιλικές προσμίξεις (φαινόμενα θιξοτροπίας) συνιστάται η προκατεργασία τους με το Funcosil® Anti- Hygro.


Οδηγίες
 
Πριν την εφαρμογή του προϊόντος θα πρέπει να γίνετε οι παρακάτω μετρήσεις -  αναλύσεις στους λίθους ή στα επιχρίσματα:
1. Περιεχόμενο υγρασίας, ολική απορρόφηση νερού, συντελεστής υδαταπορρόφησης, συντελεστής απορρόφησης υδρατμών
2. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε διαλυτά άλατα, ανάλυση των επιχρισμάτων, ορυκτολογική ανάλυση, μέτρηση πορώδους
3. Μηχανικές αντοχές, μέγεθος διάβρωσης
4. Δοκιμαστικές εφαρμογές σε δοκίμια από τον λίθο ή το επίχρισμα για να επιλεγεί ο καταλληλότερος τρόπος εφαρμογής του υλικού.

Προετοιμασία του υποστρώματος 

Ο φυσικός λίθος που πρόκειται να ενισχυθεί, έχει χάσει μέρος της απορροφητικής του ικανότητας λόγω της παρουσίας διαφόρων κατηγοριών ρύπων στην επιφάνεια του ή λόγω της φυσικής πάτινας που έχει δημιουργηθεί. Ο καθαρισμός της επιφάνειας του λίθου θεωρείται απαραίτητος ώστε να αποκτήσει ο λίθος την αρχική του απορροφητικότητα. Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται με ήπια μέσα όπως κρύο ή ζεστό νερό ή με ατμοβολή. Σε περίπτωση επίμονων ρύπων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Αlkutex® cleaning products.
Σε  περίπτωση λίθων που εμφανίζουν επιφανειακή ευθριπτότητα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε είδος καθαρισμού, μπορεί μα πραγματοποιηθεί προ- ενίσχυση του λίθου με το  Funcosil® Ενισχυτικό πέτρας 100 ή με κάποιο άλλο ενισχυτικό της ομάδας Funcosil®.

Προϋποθέσεις

Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί το προϊόν θα πρέπει να είναι στεγνή με φυσικό τρόπο, απορροφητική και όχι θερμή. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας η θερμοκρασία του λίθου αλλά και της ατμόσφαιρας θα πρέπει να είναι μεταξύ 8° C και 25° C.
Διαδικασία εφαρμογής

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική ενίσχυση είναι η ολοκληρωτική πλήρωση της διαβρωμένης περιοχής του λίθου αλλά και της περιοχής όπου ο λίθος είναι «υγιής». Για την επιτυχία του παραπάνω το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με επάλειψη, εμβάπτιση ή επίθεμα. Ο τρόπος εφαρμογής  εξαρτάται από την κάθε περίπτωση.

Σημειώσεις

Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί και δεύτερη εφαρμογή μετά 2-3 εβδομάδες μετά την πρώτη κατεργασία.

Μετά την εφαρμογή

Για να αποφευχθεί πιθανή χρωματική αλλοίωση λόγω υπερπλήρωσης της επιφάνειας με  Funcosil® Ενισχυτικό πέτρας 100,  μπορεί να καθαριστεί με οργανικούς διαλύτες (π.χ. το Funcosil® V Thiner )  αμέσως μετά την εφαρμογή του ενισχυτικού.

Συσκευασία

1L, 5L,30L σε μεταλλικό δοχείο

Printer Friendly Page | Send to a friend << preview product | next product >>
Remmers Test plate


Περισσότερα..>
Remmers Desalting Compress


Περισσότερα..>

Remmers AGE


Περισσότερα..>
Remmers KSE 300
Στερεωτικό πέτρας, κονιαμάτων, κεραμικών αρχιτεκτονικών στοιχείων με βάση τους εστέρες του πυριτικού οξέος.

Περισσότερα..>

Remmers Funcosil Graffiti protection
Προστατευτικό επιφανειών από graffiti, αιθάλη,

Περισσότερα..>
Remmers Alkutex facade paste
Καθαριστικό πέτρας σε μορφή gel

Περισσότερα..>

   
Ακρυλικά πολυμερή
Βερνίκια
Βινυλικα Πολυμερή
Βιοκτόνα
Διάφορα
Διαλύτες
Είδη Ατομικής Προστασίας
Εξοπλισμός Εργαστηρίου
Εποξειδικά Πολυμερή
Εργαλεία Χειρός
Εργαστηριακά Σκεύη
Εφόδια Αρχαιολόγου
Ιαπωνικά Χαρτιά
Κονίες - Κονιάματα - Αδρανή
Μεμβράνες, Υφάσματα, Χαρτία και ταινίες
Οργανα μετρήσεων
Πινέλα
Προστασία Κτηρίων
Προϊόντα Beva
Σαπώνες - Μέσα καθαρισμού
Συνθετικά Συγκολλητικά
Υλικά Αποθήκευσης και Έκθεσης
Υλικά Επιχρύσωσης
Φυσικά Συγκολλητικά
Φυσικές Ρητίνες - Κήροι
Χημικά Αντιδραστήρια
Χρώματα - Χρωστικές
   
Όροι Χρήσης | Πουλοπούλου 18 Θησείο, Αθήνα - Τηλ.: 2103453234, Fax: 210 3459166 | EΞΑΙΡΕΤΟΝ © 2006 All rights reserved - Designed by ORGINSTUDIOS.COM