Εταιρεία
  Νέα
  Προϊόντα
  Λεξικό όρων
  Links
  Επικοινωνία
 
Παραγγελία
Συμπληρώστε εδώ τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προϊόντα μας.
 
 
Προστασία Κτηρίων
Remmers Test plate

Διάταξη για τον προσδιορισμό της απορρόφησης νερού σε δομικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του συντελεστή υδαταπορρόφησης (w) σε υποστρώματα με τριχοειδές δίκτυο όπως οπτόπλινθοι, επιχρίσματα, κονιάματα, φυσικό ή τεχνητό λίθο. Ο προσδιορισμός του συντελεστή υδαταπορρόφηση είναι μία κρίσιμη παράμετρος για την επιλογή της κατάλληλης προστασίας των δομικών υλικών αλλά και για το έλεγχο της απόδοσης ή την ανάγκη ε πανάληψης της επιλεγείσας μεθόδου. Η συσκευασία περιλαμβάνει: - Πλαίσιο από πολυκαρβονικό πολυμερές, διαστάσεων 150 x 50mm (εξεταζόμενη επιφάνεια 0,0075m2) - Ταινία στεγανοποίησης - Καμπύλη αναφοράς Οδηγίες χρήσεως: Καθαρίστε καλά το πλαίσιο και τις ακμές του, πριν την χρήση και αφήστε το να στεγνώσει. Καθαρίστε επίσης από σκόνη και ξένες προσμίξεις την προ εξέταση επιφάνεια. Τοποθετήστε την ταινία στεγανοποίησης περιμετρικά της προς εξέταση επιφάνειας. Τοποθετήστε το πλαίσιο ασκώντας πίεση με τρόπο ώστε ο ογκομετρικός κύλινδρος να είναι σε κάθετη στάση. Για να είναι απόλυτη η στεγανοποίηση, τοποθετήστε επιπρόσθετα, ταινία στις ακμές. Συμπληρώστε τον ογκομετρικό σωλήνα με νερό μέχρι την ανώτερη ένδειξη(0 mL). Μετράμε με χρονόμετρο τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει το νερό στην ένδειξη (10mL) και σημειώνουμε την μέτρηση. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία μέχρι ο συνολικός χρόνος γίνει 15min και αθροίζουμε την συνολική ποσότητα νερού που απορροφήθηκε. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφαιρούμε το πλαίσιο και την ταινία στεγανοποίησης με μαχαίρι ή σπάτουλα καθαρίζοντας καλά τυχόν υπολείμματα της ταινίας. Ο προσδιορισμός του συντελεστή γίνεται από τον τύπο: w (Kg/m2. h0,5)= VΝΕΡΟΥ(mL) Χ 0,25 όπου w: συντελεστής υδαταπορρόφησης, VΝΕΡΟΥ: όγκος του νερού που απορροφήθηκε. Είτε γραφικά από την καμπύλη αναφοράς. Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση μέτρηση του συντελεστή, σε εμφανή τοιχοποιία η οποία αποτελείτε από το κονίαμα σύνδεσης και δομικό υλικό, η κατανομή της προς εξέταση επιφανείας εξαρτάται από το πάχος του αρμού σύνδεσης σύμφωνα με τα παρακάτω: - Αρμός πάχους 15mm, 37% αρμός 63% δομικό υλικό - Αρμός πάχους 12mm, 30% αρμός 70% δομικό υλικό - Αρμός πάχους 10mm, 25% αρμός 75% δομικό υλικό.
Printer Friendly Page | Send to a friend << preview product | next product >>
Remmers Desalting Compress


Περισσότερα..>
Remmers AGE


Περισσότερα..>

Remmers KSE 300
Στερεωτικό πέτρας, κονιαμάτων, κεραμικών αρχιτεκτονικών στοιχείων με βάση τους εστέρες του πυριτικού οξέος.

Περισσότερα..>
Remmers KSE 100
Στερεωτικό πέτρας, κονιαμάτων, κεραμικών αρχιτεκτονικών στοιχείων με βάση τους εστέρες του πυριτικού οξέος.

Περισσότερα..>

Remmers Funcosil Graffiti protection
Προστατευτικό επιφανειών από graffiti, αιθάλη,

Περισσότερα..>
Remmers Alkutex facade paste
Καθαριστικό πέτρας σε μορφή gel

Περισσότερα..>

   
Ακρυλικά πολυμερή
Βερνίκια
Βινυλικα Πολυμερή
Βιοκτόνα
Διάφορα
Διαλύτες
Είδη Ατομικής Προστασίας
Εξοπλισμός Εργαστηρίου
Εποξειδικά Πολυμερή
Εργαλεία Χειρός
Εργαστηριακά Σκεύη
Εφόδια Αρχαιολόγου
Ιαπωνικά Χαρτιά
Κονίες - Κονιάματα - Αδρανή
Μεμβράνες, Υφάσματα, Χαρτία και ταινίες
Οργανα μετρήσεων
Πινέλα
Προστασία Κτηρίων
Προϊόντα Beva
Σαπώνες - Μέσα καθαρισμού
Συνθετικά Συγκολλητικά
Υλικά Αποθήκευσης και Έκθεσης
Υλικά Επιχρύσωσης
Φυσικά Συγκολλητικά
Φυσικές Ρητίνες - Κήροι
Χημικά Αντιδραστήρια
Χρώματα - Χρωστικές
   
Όροι Χρήσης | Πουλοπούλου 18 Θησείο, Αθήνα - Τηλ.: 2103453234, Fax: 210 3459166 | EΞΑΙΡΕΤΟΝ © 2006 All rights reserved - Designed by ORGINSTUDIOS.COM