Εταιρεία
  Νέα
  Προϊόντα
  Λεξικό όρων
  Links
  Επικοινωνία
 
Παραγγελία
Συμπληρώστε εδώ τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προϊόντα μας.
 
 
Λεξικό Όρων
Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | Πίνακες Μετατροπών |

Πηκτή (gel) : Είναι κολλοειδές σύστημα διασποράς στο οποίο η διαμερισμένη ουσία και η διαμερίζουσα ουσία είναι υγρή. Η πηκτή έχει πολύ μεγάλο συντελεστή ιξώδους και είναι εξαιρετικά παχύρρευστο υγρό σε μορφή στερεού.

Πε-χα(pH): Oνομάζεται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των ιόντων υδροξωνίου, [H3O+] ενός διαλύματος:

pH= -log[H3O+]

Ανάλογα με την τιμή του pH ένα διάλυμα θεωρείται αλκαλικό (pH>7), όξινο (pH<7), ουδέτερο (pH=7).Το pH ενός διαλύματος είναι δυνατό να βρεθεί κατά προσέγγιση με την βοήθεια δεικτών ή ακόμη με πεχαμετρικού χαρτιού το οποίο περιέχει δείκτη Universal. Για την ακριβή μέτρηση του pH ενός διαλύματος απαιτείται η χρήση πεχάμετρου.

Πεχάμετρο (pH -meter): Όργανο που μετρά το pH που αποτελείται από ένα βολτόμετρο συνδεδεμένο με δύο ηλεκτρόδια τα οποία βυθίζονται στο διάλυμα Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των ηλεκτροδίων είναι ανάλογη προς το pH του διαλύματος το οποίο αναγράφεται στην κλίμακα του πεχάμετρου.

Πλαστικά: Καλούνται τα συνθετικά υλικά που έχουν σαν βάση τα πολυμερή. Στην βιομηχανία, η βασική ύλη των πλαστικών, δηλ το πολυμερές πολλές φορές ονομάζεται και ρητίνη (resin).

Πολυμερισμός (polymerization): Ονομάζεται η χημική αντίδραση οργανικών μορίων που ονομάζονται μονομερή προς σχηματισμό μεγαλομοριακών ενώσεων με πολλαπλάσια σχετική μάζα.

Πολυμερή (polymer): Ονομάζετε η χημική ένωση της οποίας τα μόρια έχουν μεγάλο μήκος και σχετική μοριακή μάζα και αποτελούνται από μια ομάδα ατόμων η οποία επαναλαμβάνεται πολλές φορές.

Πολυμερή φυσικά: Πολυμερή τα οποία απατούνται στην φύση όπως για παράδειγμα η κελλουόζη, DNA, οι πρωτεΐνες.

Πολυμερή συνθετικά: Κατατάσσονται τα πολυμερή που παράγονται τεχνητά. Παραδείγματα είναι το πολυστυρένιο, τεφλόν, πολυαιθυλένιο κ.α.

Πολυαιθυλένιο (polyethylene) :Ονομάζεται το πολυμερές που προκύπτει κατά τον πολυμερισμό του αιθυλενίου. Το πολυαιθυλένιο παράγεται με πολυμερισμό προσθήκης και είναι ένα από τα πιο απλά και διαδεδομένα θερμοπλαστικά πολυμερή. Ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής του, το πολυαιθυλένιο διακρίνεται σε χαμηλής πυκνότητας (LDPE) και υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Πολυβινυλοχλωρίδιο (polyvinylchloride) : Ονομάζεται το πολυμερές που προκύπτει από τον πολυμερισμό του βινυλοχλωριδίου. Το πολυβινυλοχλωρίδιο ή αλλίως PVC είναι ευρύτατα διαδεδομένο και χρησιμοποιείται ως μονωτικό υλικό κατασκευής, σκευών διατροφής κ.λ.π.

Πολυεστέρας (polyester) : Ονομάζεται το πολυμερές που προκύπτει κατά τον πολυμερισμό δικαρβονικών οργανικών οξέων με δισθενείς αλκοόλες. Παράδειγμα είναι το «ντράκον» (dracon) το οποίο είναι το προϊόν πολυμερισμού του τερεφθαλικού οξέος και της αιθυλενογλυκόλης. Το «ντράκον» με την μορφή πολύ λεπτού υμενίου ονομάζεται melinex ή mylar.

Πολυουρεθάνη (polyurethane) : Το πολυμερές που προκύπτει από τον πολυμερισμό μιας οργανικής ισοκυανικής ένωσης με μία αλκοόλη.

Πολυπροπυλένιο (polypropylene) :Ονομάζεται το πολυμερές που προκύπτει από τον πολυμερισμό του προπυλενίου. Το πολυπροπυλένιο είναι ευρύτατα διαδεδομένο και χρησιμοποιείται για την κατασκευή σχοινιών καθώς και δοχείων για τρόφιμα και διάφορα υγρά

Προετοιμασία υποστρώματος (preparation): H τοποθέτηση πάνω στο υπόστρωμα ενός η περισσοτέρων στρωμάτων που σκοπό έχει την δημιουργία μιας στερεής, συμπαγούς, λείας και επίπεδης επιφάνειας όπου θα υποδεχθεί το χρωματικό στρώμα. Ως υλικά προετοιμασίας έχουν χρησιμοποιηθεί η γύψος και το ανθρακικό ασβέστιο (Gesso) ή και κάποιες λευκές χρωστικές όπως το λευκό του μολύβδου (2PbCO3.Pb(OH)2, το λευκό του τιτανίου (TiO2) ή το λευκό του ψευδαργύρου (ZnO) και όσον αφορά τις σκουρόχρωμες προετοιμασίες , η όμπρα, η σιέννα, σε μίγματα με έλαια και οργανικές κόλλες φυσικές ή τεχνητές.


Προσροφητικές άργιλοι: Πρόκειται για αργίλους που έχουν περιθώριο στο πλέγμα τους να απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες οργανικών ουσιών και λόγω πάλι του πλέγματος τους ασκούν ισχυρές ελκτικές δυνάμεις. Οι πιο γνωστές είναι ο ατταπουλγίτης [(Mg,Cl)2Si4O10(OH).4(H2O)] και ο σεπιόλιθος [Mg4Si6O15(OH)2.6(H2O)]. Για την δράση τους υπάρχουν απόψεις που διίστανται. Θεωρητικά μπορούν να καθαρίσουν μεγάλη ποικιλία ρύπων. Η χρήση τους απαιτεί την ανάμειξη τους με νερό και η δημιουργία ενός είδους λάσπης με την οποία σκεπάζουμε την προς καθαρισμό επιφάνεια και όταν στεγνώσει τελείως την αφαιρούμε με σπάτουλα ξεπλένοντας με νερό. Η χρήση των προσροφητικών αργίλων μπορεί να επεκταθεί και στις περιπτώσεις δημιουργίας επιθεμάτων με βάση διάφορα αντιδραστήρια.

   
Ακρυλικά πολυμερή
Βερνίκια
Βινυλικα Πολυμερή
Βιοκτόνα
Διάφορα
Διαλύτες
Είδη Ατομικής Προστασίας
Εξοπλισμός Εργαστηρίου
Εποξειδικά Πολυμερή
Εργαλεία Χειρός
Εργαστηριακά Σκεύη
Εφόδια Αρχαιολόγου
Ιαπωνικά Χαρτιά
Κονίες - Κονιάματα - Αδρανή
Μεμβράνες, Υφάσματα, Χαρτία και ταινίες
Οργανα μετρήσεων
Πινέλα
Προστασία Κτηρίων
Προϊόντα Beva
Σαπώνες - Μέσα καθαρισμού
Συνθετικά Συγκολλητικά
Υλικά Αποθήκευσης και Έκθεσης
Υλικά Επιχρύσωσης
Φυσικά Συγκολλητικά
Φυσικές Ρητίνες - Κήροι
Χημικά Αντιδραστήρια
Χρώματα - Χρωστικές
   
Όροι Χρήσης | Πουλοπούλου 18 Θησείο, Αθήνα - Τηλ.: 2103453234, Fax: 210 3459166 | EΞΑΙΡΕΤΟΝ © 2006 All rights reserved - Designed by ORGINSTUDIOS.COM