Εταιρεία
  Νέα
  Προϊόντα
  Λεξικό όρων
  Links
  Επικοινωνία
 
Παραγγελία
Συμπληρώστε εδώ τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προϊόντα μας.
 
 
Λεξικό Όρων
Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | Πίνακες Μετατροπών |

Σάπωνες (soaps): Είναι μίγματα αλάτων με νάτριο ή κάλιο, των λιπαρών οξέων τα οποία προέρχονται από αλκαλική υδρόλυση (σαπωνοποίηση) των γλυκεριδίων των ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων. Οι σάπωνες έχουν απορρυπαντικές ιδιότητες και παρόλο που ήταν γνωστοί από το 600 π.Χ. η συστηματική τους χρήση άρχισε στα μέσα του 19ου αιώνα.

Σιλάνια ( Silanes, silicanes, silocon hydrides): Είναι οι ανόργανες ενώσεις του τύπου Sin H2n+2 όπου n ακέραιος αριθμός με n >=1. Παρασκευάζονται δύσκολα τόσο στο εργαστήριο όσο και στην βιομηχανία και συνήθως παραλαμβάνεται μίγμα τους με άλλες οργανοπυριτικές ενώσεις από το οποίο διαχωρίζονται με διάφορες μεθόδους. Το πρώτο μέλος της σειράς είναι το μονοσιλάνιο SiH4, το δεύτερο μέλος είναι το δισιλάνιο H3Si - SiH3 κ.λ.π. Μέχρι σήμερα έχουν συντεθεί σιλάνια που περιέχουν μέχρι και 8 άτομα πυριτίου. Τα δύο πρώτα μέλη της σειράς είναι αέρια ενώ τα υπόλοιπα είναι υγρά. Τα σιλάνια είναι τα πυριτικά ανάλογα των αλκανίων αλλά είναι ασταθέστερα των τελευταίων.

Σιλικόνες (silicones) : Είναι πολυμερείς οργανοπυριτικές ενώσεις οι οποίες περιέχουν διαδοχικά άτομα οξυγόνου και πυριτίου ενωμένα μεταξύ τους με απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς. Οι σιλικόνες παρασκευάζονται με υδρόλυση των χλωροσικανίων, οπότε σχηματίζονται οι σιλανόνες οι οποίες είναι ασταθείς και αυτοπολυμερίζονται με ταυτόχρονο σχηματισμό νερού.

                                                                                      R
                                                                                      |
n R2 SiCl2 + 2n H2 O -> nR2Si(OH)2 + 2n HCl -> HO -[ Si - O]n - H
                                                                                      |
                                                                                      R

Χλώρο - σιλάνιο                      σιλανόνη                            σιλικόνη


Υπάρχουν πολλά είδη σιλικόνων, στα οποία ανήκουν διάφορα λιπαντικά, ελαστικά, πλαστικά και βερνίκια. Παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ιδιότητες, όπως για παράδειγμα, η ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στα χημικά αντιδραστήρια, καθώς και η πολύ μικρή μεταβολή του ιξώδους τους σε ένα σχετικά μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.

Σιλοξάνια (Siloxanes) : Είναι οργανοπυριτικές ενώσεις οι οποίες περιέχουν δεσμούς του τύπου Si - O - Si . Σχηματίζονται κατά των διμερισμό των αντίστοιχων σιλανόνων σύμφωνα με γενική χημική εξίσωση :

2RnSi(OH)n-4 -> RnSi(O)n-4SiRn + (n-4)H2O

όπου R οργανική ομάδα (συνήθως αλκύλιο) και n ακέραιος από 1 έως 3.


Στερέωση (consolidation): Η διαδικασία με την οποία επιδιώκουμε την επιφανειακή σταθεροποίηση του υλικού, την ενίσχυση των μηχανικών αντοχών και την αύξηση της συνεκτικότητας του υλικού

Συγκολλητικό (adhesive) : Ουσία που χρησιμοποιείται για να ενώσει δυο υλικά με χημική η μηχανική δράση. Συνήθως χρησιμοποιείται σε υγρή μορφή και πιο σπάνια σε στερεή μορφή και ενεργοποιείται με θέρμανση ή πίεση. Το συγκολλητικό που χρησιμοποιείται στην συντήρηση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων θα πρέπει να έχει καλή συμπεριφορά στον χρόνο και να είναι αντιστρεπτό.

Σύνδρομο Vinegar: Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χημική αντίδραση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της διάβρωσης της τριοξικής κυτταρίνης, συστατικό των μαγνητοταινιών.

Συμπολυμερή: Πολυμερή τα οποία προκύπτουν από τον πολυμερισμό δύο ενώσεων και ονομάζονται συμπολυμερή π.χ. συνθετικό καουτσούκ (λάστιχο) συμπολυμερές βουταδιενίου - στυρενίου.

   
Ακρυλικά πολυμερή
Βερνίκια
Βινυλικα Πολυμερή
Βιοκτόνα
Διάφορα
Διαλύτες
Είδη Ατομικής Προστασίας
Εξοπλισμός Εργαστηρίου
Εποξειδικά Πολυμερή
Εργαλεία Χειρός
Εργαστηριακά Σκεύη
Εφόδια Αρχαιολόγου
Ιαπωνικά Χαρτιά
Κονίες - Κονιάματα - Αδρανή
Μεμβράνες, Υφάσματα, Χαρτία και ταινίες
Οργανα μετρήσεων
Πινέλα
Προστασία Κτηρίων
Προϊόντα Beva
Σαπώνες - Μέσα καθαρισμού
Συνθετικά Συγκολλητικά
Υλικά Αποθήκευσης και Έκθεσης
Υλικά Επιχρύσωσης
Φυσικά Συγκολλητικά
Φυσικές Ρητίνες - Κήροι
Χημικά Αντιδραστήρια
Χρώματα - Χρωστικές
   
Όροι Χρήσης | Πουλοπούλου 18 Θησείο, Αθήνα - Τηλ.: 2103453234, Fax: 210 3459166 | EΞΑΙΡΕΤΟΝ © 2006 All rights reserved - Designed by ORGINSTUDIOS.COM