Καλέστε μας: 2103453234 | Email: info@exaireton.com

BEVA D-8-S

BEVA D-8-S

BEVA D-8-S

Υδατική, μη ιονική διασπορά με βάση τον οξικό αιθυλενοβινυλεστέρα με πτητικό γαλακτωματοποιητή που δεν αφήνει υπολείμματα όταν εξατμιστεί. Στερεοποιείτε άμεσα, όταν εφαρμόζεται σε πορώδη υποστρώματα δημιουργώντας ένα διαυγές φιλμ αδιάλυτο στο νερό. Είναι αντιστρεπτό με θέρμανση ή με μίγμα αλκοόλης και αρωματικών υδρογονανθράκων. Χρησιμοποιείται ως συγκολλητικό σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκολλητικά με βάση οργανικούς διαλύτες.

- Εμφάνιση:   Λευκό παχύρευστο υγρό

- Πυκνότητα: 1,05Kg/l στους 20°C

Κωδικός Περιγραφή Ποσ.
150006 BEVA D-8-S, 946 mL

Σχετικά προϊόντα