Καλέστε μας: 2103453234 | Email: info@exaireton.com

LASCAUX 498 HV 20 X ACRYLIC ADHESIVE

LASCAUX 498 HV 20 X ACRYLIC ADHESIVE

LASCAUX 498 HV 20 X ACRYLIC ADHESIVE

Θερμοπλαστικό ακρυλικό πολυμερές συμπυκνωμένο με ακρυλικό βουτυλεστέρα. Περιέχει 20% διαλύτη (2, methyl-2H –isothiazole ). Κατάλληλο για επένδυση ταινιών, υφάσματος.

- Διαλυτότητα: μόνιμα σε ακετόνη, αιθανόλη,  τολουόλη,  ξυλένιο. Δεν διαλύεται σε white spirit.  Aδιάλυτο στο νερό μετά την πήξη.                                                                     

- Αραιώνεται με νερό                                                                       

- Κατάσταση στεγνού υμενίου (film): ελαστικό, σκληρό                   

- Τg: 13°C                                                                                      

- Αντοχή σε εφελκυσμό:  400%  

- Σημείο τήξεως: 25°C

- pH 9    

Κωδικός Περιγραφή Ποσ.
100043 LASCAUX 498 HV 20 X ACRYLIC ADHESIVE, 1L