Καλέστε μας: 2103453234 | Email: info@exaireton.com

EDTA 2Na ΔΙΝΑΤΡΙΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΔΙΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΟΞΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

EDTA 2Na ΔΙΝΑΤΡΙΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΔΙΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΟΞΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

EDTA 2Na ΔΙΝΑΤΡΙΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΔΙΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΟΞΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

CAS NUMBER: 139-33-3

Χημικός τύπος: C10H14N2Na2O8.2H2O

Εμφάνιση: Λευκή κρυσταλλική σκόνη

Οσμή: Άοσμο

Πυκνότητα: 0,6g/ml

Διαλυτότητα σε νερό: 100g/L (20°C), 135g/L (40°C)

Διατίθεται σε συσκευασίες 1Kg , 25Kg

Κωδικός Περιγραφή Ποσ.
190034 EDTA 2Na, 1Kg