Καλέστε μας: 2103453234 | Email: info@exaireton.com

ΚΥΚΛΟΔΩΔΕΚΑΝΙΟ 99,9%

ΚΥΚΛΟΔΩΔΕΚΑΝΙΟ 99,9%
ΚΥΚΛΟΔΩΔΕΚΑΝΙΟ 99,9%

ΚΥΚΛΟΔΩΔΕΚΑΝΙΟ 99,9%

Κυκλικός υδρογονάθρακας με χημικό τύπο C12H24. Χρησιμοποιείται κυρίως ως προσωρινό συνδετικό - ενισχυτικό  εύθρυπτου ανασκαφικού υλικού ώστε να εξασφαλίζεται η  ασφαλής  μεταφορά του.

Σε θερμοκρασία δωματίου είναι στερεό λευκού χρώματος,  κηρώδους υφής. Εφαρμόζεται σε υγροποιημένη μορφή με θέρμανση (Σ.Τ 63°C) ή ως διάλυμα σε μη πολικούς διαλύτες (π.χ. Πετρελαϊκός αιθέρας 60-95°). Αδιάλυτο σε νερό και αλκοόλες. 

Ο χρόνος εξάχνωσης είναι μεγάλος (>10h) και εξαρτάται από την επιφάνεια εφαρμογής, την θερμοκρασία περιβάλλοντος και το πάχος του φιλμ.  Ο χρόνος εξάχνωσης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το πάχους του φιλμ και την θερμοκρασία  περιβάλλοντος. Το πάχος εξαρτάται από την απόσταση ψεκασμού (μειώστε την απόσταση ψεκασμού για ένα παχύτερο φιλμ).  Η  εξάχνωση του υλικού είναι πλήρης  και δεν απαιτείτε καθαρισμός της επιφάνειας που έχει εφαρμοστεί.

 

Διατίθεται σε  αεροδιάλυμα (spray) ή σε στερεή μορφή.

Κωδικός Περιγραφή Ποσ.
140039 ΚΥΚΛΟΔΩΔΕΚΑΝΙΟ SPRAY 400mL
140041 ΚΥΚΛΟΔΩΔΕΚΑΝΙΟ ΣΤΕΡΕΟ 80g