Καλέστε μας: 2103453234 | Email: info@exaireton.com

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ ΟΚΤΑΕΝΥΔΡΟ 97%

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ ΟΚΤΑΕΝΥΔΡΟ 97%

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ ΟΚΤΑΕΝΥΔΡΟ 97%

CAS NUMBER: 12230-71-6

Χημικός τύπος: Ba(OH)2. 8H2O

Εμφάνιση: Λευκή κρυσταλλική σκόνη 

Οσμή: Μη χαρακτηριστική

Διαλυτότητα στο νερό (20°C): 72mg/mL

Διατίθεται σε συσκευασία,  500g

Κωδικός Περιγραφή Ποσ.
190131 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ ΟΚΤΑΕΝΥΔΡΟ 97%, 500g