Καλέστε μας: 2103453234 | Email: info@exaireton.com

EDTA - 4Na ΤΕΤΡΑΝΑΤΡΙΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΔΙΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΟΞΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

EDTA - 4Na ΤΕΤΡΑΝΑΤΡΙΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΔΙΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΟΞΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

EDTA - 4Na ΤΕΤΡΑΝΑΤΡΙΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΔΙΑΜΙΝΟΤΕΤΡΑΟΞΕΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

CAS NUMBER: 64-02-8

Χημικός τύπος: C10H12N2O8.4Na. 2H2O

Εμφάνιση: Ελαφρώς υποκίτρινη κρυσταλλική σκόνη

Οσμή: Άοσμο

Πυκνότητα: 0,71g/ml

Διαλυτότητα σε νερό: 600g/L (25°C), 670g/L (80°C)

Διατίθεται σε συσκευασίες 1Kg , 25Kg

Κωδικός Περιγραφή Ποσ.
190033 EDTA 4Na, 1Kg