Καλέστε μας: 2103453234 | Email: info@exaireton.com

ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ)

ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ)

ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ)

CAS NUMBER: 144-55-8

Μοριακός τύπος: NaHCO3

Εμφάνιση : Λεύκη κρυσταλλική σκόνη

Οσμή: Άοσμο

pH  (20°C, 10%): 8,4 -8,6

Πυκνότητα (20°C): 2,2g/ml

Κωδικός Περιγραφή Ποσ.
190031 ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ), 1Kg