Καλέστε μας: 2103453234 | Email: info@exaireton.com

ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ)

ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ)

ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ)

CAS NUMBER: 1066-33-7

Μοριακός τύπος: NH4HCO3

Εμφάνιση : Κρυσταλλική  σκόνη

Οσμή: Χαρακτηριστική

pH(20°C, 10%) : 7,7

Πυκνότητα (20°C): 1,58g/ml

Κωδικός Περιγραφή Ποσ.
190032 ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ), 1Kg