Καλέστε μας: 2103453234 | Email: info@exaireton.com

ΒΕΝΖΟΤΡΙΑΖΟΛΗ 99%

ΒΕΝΖΟΤΡΙΑΖΟΛΗ  99%

ΒΕΝΖΟΤΡΙΑΖΟΛΗ 99%

GAS NUMBER: 95-14-7

Εμφάνιση: Υπόλευκη σκόνη

Οσμή: Αόσμο

Σημείο τήξεως: 97ºC

Σημείο ζέσεως: 204ºC

Κωδικός Περιγραφή Ποσ.
190269 ΒΕΝΖΟΤΡΙΑΖΟΛΗ 99%, 500g